kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2018

2018

Uchwały Zgromadzenia podjęte na XV posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 30 stycznia 2018 r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:16:14.
 
Uchwała nr 46/XV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:20:16.
 
Uchwała nr 47/XV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2018

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:22:00 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XVI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 23 marca 2018 r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:24:13 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.
 
Uchwała nr 48/XVI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na rok 2018

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:27:13 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.
 
Uchwała nr 49/XVI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:28:55 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.
 
Uchwała nr 50/XVI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zakończenia procedury likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:06:42 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:06:42
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl