kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2012

2012

Uchwały Zgromadzenia podjęte na VIII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 28 lutego 2012r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 11:46:44.
 
Uchwała Nr 27/VIII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2012

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 11:58:29.
 
Uchwała Nr 28/VIII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 lutego2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2012-2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 11:59:22.
 
Uchwała Nr 29/VIII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 lutego2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych będących własnością Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 12:00:09.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na IX posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 15 marca 2012r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 13:56:59 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 30/IX/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 15 marca 2012r. w sprawie odstapienie od realizacji przedsięwzięcia " Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospoadarki odpadami dla ZGZGB" oraz podziału pomiędzy członków Związku składek wpłaconych na wyżej wymieniony cel

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 14:00:34 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na X posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 11 czerwca 2012r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-06-18 10:06:35 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 31/X/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za 2011 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-06-18 10:11:56 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 32/X/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie udzielnia Zarządowi Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-06-18 10:15:38 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 25 czerwca 2012r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-07-04 09:07:13 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 33/XI/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2012

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-07-04 09:10:14 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 34/XI/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2012-2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-07-04 09:14:48 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 7 sierpnia 2012r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 11:41:17 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 35/XII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 7 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. " Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkkopolskim"

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 11:43:58 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 36/XII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 7 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 11:46:33 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 37/XII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 7 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2012

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 11:47:37 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 38/XII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 7 sierpnia 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2012-2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 11:49:39 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XIII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 23 października
2012r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-10-29 13:38:00 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 39/XIII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 października 2012 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2013 oraz terminów jej wnoszenia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-10-29 13:41:44 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała Nr 40/XIII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 października 2012 w sprawie wyrażenia woli wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-10-29 13:43:41 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XIV posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 21 grudnia 2012r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:07:01 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała nr 41/XIV/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie ( planie finansowym) na rok 2012

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:08:56 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała nr 42/XIV/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGZGB na lata 2012-2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:10:26 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała nr 43/XIV/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2012r. uchylająca Uchwałę nr 10/III/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz Uchwałę nr 11/III/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:14:33 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała nr 44/XIV/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2013

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:16:51 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.
 
Uchwała nr 45/XIV/2012 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGZGB na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:18:17 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:02:51.

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:18:17
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl