kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2014

2014

Uchwały Zgromadzenia podjęte na XX posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 26 marca 2014r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:28:36.
 
Uchwała nr 61/XX/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 26 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:30:15.
 
Uchwała nr 62/XX/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 26 marca 2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2014-2017

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:35:14.
 
Uchwała nr 63/XX/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 26 marca 2014 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:39:10.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XXI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 27 czerwca 2014r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-13 13:50:50.
 
Uchwała nr 64/XXI/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za 2013 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:17:24.
 
Uchwała nr 65/XXI/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:21:25.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XXII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 31 lipca 2014r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:28:14.
 
Uchwała nr 66/XXII/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 31 lipca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej będącej własnością Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy położonej w Wałkowie ( gm. Koźmin Wlkp.)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:39:45.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XXIII
posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 28
października 2014r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-11-03 11:35:25.
 
Uchwała nr 67/XXIII/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 października 2014 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2015 oraz terminów jej wnoszenia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-11-03 11:37:45.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na I posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 29 grudnia 2014r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:13:23.
 
Uchwała nr 1/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:23:13.
 
Uchwała nr 2/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:24:50.
 
Uchwała nr 3/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:33:45.
 
Uchwała nr 4/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:35:46.
 
Uchwała nr 5/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:43:20.
 
Uchwała nr 6/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finnasowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:47:45.
 
Uchwała nr 7/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:50:20.
 
Uchwała nr 8/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finnasowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2014-2017

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:51:58.

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:51:58
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl