kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2016

2016

Uchwały Zgromadzenia podjęte na VII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 29 marca 2016r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:02:19.
 
Uchwała nr 22/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:04:34.
 
Uchwała nr 23/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwiazku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:16:17.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na VIII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 20 czerwiec 2016r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:37:25.
 
Uchwała nr 24/VIII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za 2015 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:42:02.
 
Uchwała nr 25/VIII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:47:48.
 
Uchwała nr 26/VIII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 22/VII/2016r. Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na rok 2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:53:24.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na IX posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 24 października
2016r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:38:29.
 
Uchwała nr 27/IX/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ze Spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. poprzez zbycie udziału w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:42:17.
 
Uchwała nr 28/IX/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2017 oraz terminów jej wnoszenia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:57:27.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na X posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 21 grudnia 2016r.
 
Uchwała nr 29/X/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2017

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:31:43.
 
Uchwała nr 30/X/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:49:22.
 
Uchwała nr 31/X/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:52:54.
 
Uchwała nr 32/X/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:57:27.

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:57:27
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl