kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2010

2010

 
Uchwała Nr 1/I/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:25:57.
 
Uchwała Nr 2/I/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:27:01 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 2/I/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:29:33 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 3/I/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:29:58 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 4/II/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:30:49 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Załącznik nr 1 do Uchwały 4/II/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:31:32 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4/II/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:31:58 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 4/II/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:32:28 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 5/III/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:33:12 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 6/III/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:33:59 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Załącznik do Uchwały Nr 6/III/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:34:27 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 7/III/2010

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:34:55 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XXX
Zgromadzeniu Związku w dniu 12 listopada 2010r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:03:59 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała 8/IV/2010 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2010

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:06:21 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 9/IV/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:11:16 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała 10/IV/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za pierwsze półrocze danego roku budżetowego

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:14:40 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała 11/IV/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:15:32 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 12/IV/2010 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2011 oraz terminów jej wnoszenia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:16:27 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na I Zgromadzeniu
Związku w dniu 20 grudnia 2010r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:20:58 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 1/I/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:22:08 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 2/I/2010 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:23:33 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 3/I/2010 w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:25:02 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 4/I/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:25:56 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 5/I/2010 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:29:38 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 6/I/2010 w sprawie zmianw budżecie (planie finansowym) na rok 2010

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:31:47 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.
 
Uchwała Nr 7/I/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:38:06 | Data modyfikacji: 2010-09-23 15:29:15.

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:38:06
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl