kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2011

2011

Uchwały Zgromadzenia podjęte na II Zgromadzeniu
Związku w dniu 18 lutego 2011r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:40:07.
 
Uchwała Nr 8/II/2011 w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2011

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 15:00:22 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:17:53.
 
Uchwała Nr 9/II/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2011-2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 15:03:08 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:17:29.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na III Zgromadzeniu
Związku w dniu 8 kwietnia 2011r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 15:04:07 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:17:29.
 
Uchwała Nr 10/III/2011 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 15:10:10 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:17:14.
 
Uchwała Nr 11/III/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 15:12:09 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 12/III/2011 w sprawie zmian w budżecie (palnie finansowym) na rok 2011

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 15:33:41 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 13/III/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2011-2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-19 08:36:34 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 14/III/2011 w sprawie udzielenia pomocy finasowej gminom członkowskim Związku Gmin Zlewni

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-19 09:07:32 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na IV Zgromadzeniu
Związku w dniu 22 czerwca 2011r.
 
Uchwała Nr 15/IV/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:43:26 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 16/IV/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 r.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:46:09 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 17/IV/2011 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2011

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:47:26 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 18/IV/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2011-2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:49:12 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na V posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 17 października
2011r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:37:25 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 19/V/2011 w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:42:04 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 20/V/2011 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2012 oraz terminów jwj wnoszenia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:44:07 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na VI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 22 listopada 2011r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:45:57 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 20/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie (planie finanasowym) na rok 2011

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:49:59 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 21/VI/2011 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2011-2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:51:55 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 22/VI/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-11-29 08:54:02 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na VII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 27 grudnia 2011r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:46:56 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 23/VII/2011 w sprawie budżetu ( planu finansowego ) na rok 2012

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:48:27 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 24/VII/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2012-2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:50:13 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 25/VII/2011 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2011

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:52:41 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.
 
Uchwała Nr 26/VII/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2011-2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:54:17 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:16:59.

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:54:17
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl