kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2013

2013

Uchwały Zgromadzenia podjęte na XV posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 19 marca 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:29:15.
 
Uchwała nr 46/XV/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie ( planie finansowym) na rok 2013

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:30:57.
 
Uchwała nr 47/XV/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGZGB na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:32:11.
 
Uchwała nr 48/XV/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 19 marca 2013r. w sprawie odwołania p. Mariusza Witka z członka zarządu ZGZGB

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:33:45.
 
Uchwała nr 49/XV/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 19 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr 3/I/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:36:10.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XVI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 22 kwietnia 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-04-26 08:52:05.
 
Uchwała nr 48/XVI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2013

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-04-26 08:58:13.
 
Uchwała nr 49/XVI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-04-26 09:00:12.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XVII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 17 czerwca 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-06-25 13:31:05.
 
Uchwała nr 50/XVII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 17 czerwca 2013 zmieniająca Uchwałę nr 5/I/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-06-25 13:36:09.
 
Uchwała nr 51/XVII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 17 czerwca 2013r. sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ZGZGB za rok 2012

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-06-25 13:56:57.
 
Uchwała nr 52/XVII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi ZGZGB absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-06-25 13:59:28.
 
Uchwała nr 53/XVII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2013

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-06-25 14:20:35.
 
Uchwała nr 55/XVII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr 4/XVI/2013 Zgromadzenia ZGZGB z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-06-25 14:29:22.
 
Uchwała nr 56/XVII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-06-25 14:33:04.
 
Uchwała nr 54/XVII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finnasowej na lata 2013 - 2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2013-09-10 12:07:13.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XVIII
posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 31
października 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:12:52.
 
Uchwała nr 56/XVIII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 31 października 2013 w sprawie zmian w budżecie ( planie finansowym) na rok 2013

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:24:35.
 
Uchwała nr 57/XVIII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 31 października 2013 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2014 oraz terminów jej wnoszenia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:26:51.
 
Uchwała nr 58/XVIII/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 31 października 2013 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:29:06.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XIX posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 16 grudnia 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:30:19.
 
Uchwała nr 59/XIX/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2013

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:33:00.
 
Uchwała nr 60/XIX/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:36:16.
 
Uchwała nr 61/XIX/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:44:21.
 
Uchwała nr 62/XIX/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2014-2017

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:47:16.

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:47:16
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl