kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2015

2015

Uchwały Zgromadzenia podjęte na II posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 31 marca 2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:30:36.
 
Uchwała nr 10/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:35:56.
 
Uchwała nr 11/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 31 marzec 2015r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finnasowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:40:24.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na III posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 19 maja 2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-07-17 14:53:56.
 
Uchwała nr 12/III/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-07-17 14:57:27.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na IV posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 23 czerwca 2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-07-17 15:01:11.
 
Uchwała nr 13/IV/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za 2014 rok.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-07-17 15:04:45.
 
Uchwała nr 14/IV/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Zarządowi Zwiazku Gmin Zlewni Górnej Baryczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-07-17 15:07:50.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na V posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 28 października
2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:14:15.
 
Uchwała nr 15/V/2015 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej będącej własnością Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy położonej w Wałkowie (gm. Koźmin Wlkp.)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:17:48.
 
Uchwała nr 16/V/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie wystapienia z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:21:12.
 
Uchwała nr 17/V/2015 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016 oraz terminów jej wnoszenia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:23:34.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na VI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 11 grudnia 2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:26:06.
 
Uchwała nr 18/VI/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:29:48.
 
Uchwała nr 19/VI/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwiazku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:33:13.
 
Uchwała nr 20/VI/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie (planie finasowym) na rok 2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:45:31.
 
Uchwała nr 21/VI/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwiazku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:50:34.

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:50:34
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl