zgzgb.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy www.zgzgb.pl
Zgromadzenie Związku > 2018 strona główna 

2018

Uchwały Zgromadzenia podjęte na XV posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 30 stycznia 2018 r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:16:14.
 
Uchwała nr 46/XV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:20:16.
 
Uchwała nr 47/XV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2018

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:22:00 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XVI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 23 marca 2018 r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:24:13 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.
 
Uchwała nr 48/XVI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na rok 2018

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:27:13 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.
 
Uchwała nr 49/XVI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:28:55 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.
 
Uchwała nr 50/XVI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zakończenia procedury likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:06:42 | Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:22.

Zobacz:
   Członkowie
   Uchwały
Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:06:42
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - zgzgb.bip.gmina.pl