kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2016

2016

Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9
lutego 2016r.
 
Uchwała nr 11/VII/2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Wałkowie (gm. Koźmin Wlkp.)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 14:58:27.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 29
marca 2016r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-07-06 15:02:12.
 
Uchwała nr 12/VII/2016 z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-07-06 15:06:58.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 11
sierpnia 2016r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-08-16 10:07:04.
 
Uchwała nr 13/IX/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za I półrocze 2016 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-08-16 11:59:32.
 
Uchwała nr 14/IX/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie za I półrocze 2016 roku.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-08-16 13:24:34.
 
Uchwała nr 15/IX/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Wałkowie (gm. Koźmin Wlkp.)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-08-16 13:45:16.
 
Uchwała nr 16/IX/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Wałkowie (gm. Koźmin Wlkp.)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-08-16 13:52:07.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 26
września 2016r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:08:23.
 
Uchwała nr 17/X/2016 z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:25:21.
 
Uchwała nr 18/X/2016 z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 3 do Umowy wykonawczej z dnia 24.09.2012r. dotyczącej świadczenia Usług publicznych

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:28:03.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 14
listopada 2016r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:29:16.
 
Uchwała nr 19/XI/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przedłożenia budżetu na rok 2017

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:33:09.
 
Uchwała nr 20/XI/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finnasowej na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:36:14.

Zobacz:
 2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 . 
Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:36:14
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl