kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2013

2013

Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 11 lutego 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-24 11:02:21.
 
Uchwała nr 1/I/2013 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) ZGZGB na 2013r.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-24 11:07:16.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 19 marca 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-24 11:08:10.
 
Uchwała nr 1/I/2013 w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat składki członkowskiej za rok 2013

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-24 11:15:19.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 29 marca 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-24 11:18:26.
 
Uchwała nr 2/II/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 09:37:07.
 
Uchwała nr 3/II/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie za rok 2012

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:52:52.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 5 sierpnia 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:55:06.
 
Uchwała nr 4/V/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie za I półrocze 2013 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:08:02.
 
Uchwała nr 5/V/2013 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie za I półrocze 2013 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:10:19.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 30 sierpnia 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:11:24.
 
Uchwała nr 6/VI/2013 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na 2013r.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:13:28.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 24 września 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:14:00.
 
Uchwała nr 7/VII/2013 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na 2013 r.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:15:04.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 6 listopada 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:15:37.
 
Uchwała nr 8/IX/2013 w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:16:27.
 
Uchwała nr 9/IX/2013 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-29 07:59:41.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 18 listopada 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-29 08:03:23.
 
Uchwała nr 10/X/2013 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na 2013r.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-29 08:08:42.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 19 grudnia 2013r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-29 08:38:11.
 
Uchwała nr 11/XI/2013 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na 2013 r.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-29 08:41:08.

Zobacz:
 2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 . 
Data wprowadzenia: 2014-04-29 08:41:08
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl