kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2011

2011

Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 7 marca 2011r.
 
Uchwała nr 1/III/2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie za rok 2010

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:23:00.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 18 marca 2011r.
 
Uchwała nr 2/IV/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2011 - 2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-08-24 12:48:51.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 17 sierpnia 2011r.
 
Uchwała nr 3/IX/2011 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie za I półrocze 2011 roku.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-08-24 12:59:48.
 
Uchwała nr 4/IX/2011 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie za I półrocze 2011 roku.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-08-24 13:02:17.
 
Uchwała nr 5/XI/2011 z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na 2011 r.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-10-12 10:16:43.

Zobacz:
 2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 . 
Data wprowadzenia: 2011-10-12 10:16:43
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl