kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2015

2015

Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 11 lutego 2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:22:44.
 
Uchwała nr 1/I/2015 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:24:35.
 
Uchwała nr 2/I/2015 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Związku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:26:13.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 31
marca 2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:53:52.
 
Uchwała nr 3/II/2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:58:39.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 17
lipca 2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:52:28.
 
Uchwała nr 4/III/2015 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:53:55.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu
11sierpnia 2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:54:47.
 
Uchwała nr 5/IV/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za I półrocze 2015 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:56:22.
 
Uchwała nr 6/IV/2015 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie za I półrocze 2015 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:58:49.
 
Uchwała nr 7/IV/2015 w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Wałkowie ( gm. Koźmin Wlkp.)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-20 15:01:27.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 10
listopada 2015r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:29:19.
 
Uchwała nr 8/VI/2015 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:34:32.
 
Uchwała nr 9/VI/2015 w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2016

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:37:27.
 
Uchwała nr 10/VI/2015 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2015

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:39:52.

Zobacz:
 2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 . 
Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:39:52
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl