kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2014

2014

Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 26 marca 2014r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-29 09:34:30.
 
Uchwała nr 1/I/2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2013

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-07-02 12:33:56.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 27 czerwca 2014r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-07-02 12:38:10.
 
Uchwała nr 2/II/2014 w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-07-02 12:39:51.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 14 sierpnia 2014r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-18 14:26:01.
 
Uchwała nr 3/IV/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu ZGZGB z siedzibą w Krotoszynie za I półrocze 2014 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-21 08:04:00.
 
Uchwała nr 4/IV/2014 w sprawie informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realziacji przedsięwzięć ZGZGB w Krotoszynie za I półrocze 2014 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-21 08:05:31.
 
Uchwała nr 5/IV/2014 w sprawie zmian w budżecie (planie finnasowym) na rok 2014

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-21 08:07:40.
 
Uchwała nr 6/IV/2014 w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Wałkowie ( gm. Koźmin Wlkp.)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-08-21 08:14:52.
Uchwały Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy podjęte w dniu 21 listopada 2014r.
 
Uchwała nr 9/VII/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Wałkowie (gm. Koźmin Wlkp.)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-06-05 10:24:32.

Zobacz:
 2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 . 
Data wprowadzenia: 2015-06-05 10:24:32
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl