zgzgb.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy www.zgzgb.pl
Przetargi strona główna 

Archiwalne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie gm. Koźmin Wlkp.
(działka nr 7,8,9,10,11).
 
Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-31 14:19:49 | Data modyfikacji: 2016-04-26 13:46:24.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie gm. Koźmin Wlkp.
(działka nr 12).
 
Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-31 14:20:44 | Data modyfikacji: 2016-04-26 13:45:45.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie, gm. Koźmin Wlkp.
(działki nr 13,14).
 
Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-31 14:21:48 | Data modyfikacji: 2016-04-26 13:44:49.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Wałkowie (gm. Koźmin
Wlkp.)
 
Ogłoszenie

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 13:41:18 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie gm. Koźmin Wlkp.
(działka nr 7,8,9,10,11).
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-09-05 13:08:22 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-09-05 13:08:48 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie gm. Koźmin Wlkp.
(działka nr 12).
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-09-05 13:09:25 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-09-05 13:09:47 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie, gm. Koźmin Wlkp.
(działki nr 13,14).
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-09-05 13:11:06 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2012-09-05 13:11:29 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni
Górnej Baryczy - Numer Sprawy ZGZGB.271.3.2.2011
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 12:39:53 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Ogłoszenie o zamówieniu nr 155853 - 2011

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:03:39 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:05:56 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Formularz oferty z załącznikami 2, 3, 4, 5, 7, 8

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:06:55 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Załącznik nr 1 do SIWZ ( przedmiar robót)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:41:20 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Załącznik A do SIWZ ( projekt umowy)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:42:53 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Załącznik B do SIWZ ( dokumentacja budowlana)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 11:53:44 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Załącznik C do SIWZ ( STWiOR)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 12:15:51 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Załącznik D do SIWZ ( wzór karty gwarancyjnej)

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 12:16:56 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Załącznik E do SIWZ ( decyzje o zamknięciu składowisk )

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 12:33:22 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Odpowiedzi na pytania zmiana treści SIWZ z dnia 15.06.11r.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-15 09:47:40 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Zmieniony załącznik A Projekt umowy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-15 09:49:53 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ z dn_17_06_11

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-17 14:52:48 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Zmieniony formularz oferty z dn_17_06_11

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-17 14:54:31 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Załącznik A Projekt umowy_zmieniony z dn_17_06_11

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-06-17 14:56:41 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22 lipca 2011

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-07-22 14:50:14 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 230424-2011

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-08-04 12:26:34 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.:
Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni
Górnej Baryczy - Numer Sprawy ZGZGB.271.2.2.2011
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 12:43:45 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Ogłoszenie o zamówieniu nr 105553-2011

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 12:46:13 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 12:50:11 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 12:57:10 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 13:01:56 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Formularz oferty z załącznikami

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 13:04:01 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-05-09 15:06:11 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2011-05-27 14:48:06 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:25:40.

Zobacz:
   Aktualne
   Archiwalne
Data wprowadzenia: 2011-05-27 14:48:06
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - zgzgb.bip.gmina.pl