Biuletyn Informacji Publicznej  Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy  www.zgzgb.pl
Dane
Status prawny
Statut Związku
Charakterystyka Związku
Aktualności
Organy
Zarząd Związku
Zgromadzenie Związku
° Członkowie
° Uchwały
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Komisja Rewizyjna
Zamówienia publiczne
Profil nabywcy
Przetargi
Inne
Mienie Związku
Zarządzenia Przewodniczącego
Budżet
Opinie RIO
Oświadczenia
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zgromadzenie Związku > Uchwały > 2018 strona główna 

2018
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XV posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 30 stycznia 2018 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-16 15:16:14, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 46/XV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2018-2021
Data wprowadzenia informacji 2018-04-16 15:20:16, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 47/XV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-16 15:22:00 Informację zaktualizowano 2018-04-16 15:23:22, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XVI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 23 marca 2018 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-16 15:24:13, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 48/XVI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-16 15:27:13, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 49/XVI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2018-2021
Data wprowadzenia informacji 2018-04-16 15:28:55, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 50/XVI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zakończenia procedury likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 09:06:42, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
wersja do druku