Biuletyn Informacji Publicznej  Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy  www.zgzgb.pl
Dane
Status prawny
Statut Związku
Charakterystyka Związku
Aktualności
Organy
Zarząd Związku
Zgromadzenie Związku
° Członkowie
° Uchwały
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Komisja Rewizyjna
Zamówienia publiczne
Profil nabywcy
Przetargi
Inne
Mienie Związku
Zarządzenia Przewodniczącego
Budżet
Opinie RIO
Oświadczenia
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zgromadzenie Związku > Uchwały > 2017 strona główna 

2017
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 8 czerwca 2017 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 14:01:25 Informację zaktualizowano 2017-12-07 14:38:36, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 33/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 14:04:07, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 34/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 14:07:42, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 35/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 14:11:10, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 36/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2017-2020
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 14:29:48 Informację zaktualizowano 2017-12-07 14:31:49, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 37/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 14:35:06, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 38/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania likwidatora Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 14:37:24, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 26 lipca 2017 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 14:40:11, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 39/XII/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 15:24:06, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XIII
posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 8
listopada 2017 r.
  Uchwała nr 40/XIII/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ze spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania odpadów Sp. z o.o. poprzez zbycie udziału w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 15:30:17, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XIV posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 21 grudnia 2017 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 14:30:05, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 41/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych pochodzących ze zbycia majątku Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 14:43:28, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 42/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 14:46:18, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 43/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2017-2020
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 14:49:54, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 44/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr37/XI/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 14:52:10, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała nr 45/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 39/XI/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Planu likwidacji Związku Gmin zlewni Górnej Baryczy
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 15:00:28, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
wersja do druku