Biuletyn Informacji Publicznej  Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy  www.zgzgb.pl
Dane
Status prawny
Statut Związku
Charakterystyka Związku
Aktualności
Organy
Zarząd Związku
Zgromadzenie Związku
Komisja Rewizyjna
Zamówienia publiczne
Profil nabywcy
Przetargi
Inne
Mienie Związku
Zarządzenia Przewodniczącego
Budżet
Opinie RIO
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Oświadczenia
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Opinie RIO > 2015 strona główna 

2015
  Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodnicząceo Zarządu Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz informacją o stanie mienia i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2015-04-16 11:03:36, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
  Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
Data wprowadzenia informacji 2015-04-16 11:04:50, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 11:13:50, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 11:15:14, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
wersja do druku