Biuletyn Informacji Publicznej  Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy  www.zgzgb.pl
Dane
Status prawny
Statut Związku
Charakterystyka Związku
Aktualności
Organy
Zarząd Związku
Zgromadzenie Związku
Komisja Rewizyjna
Zamówienia publiczne
Profil nabywcy
Przetargi
° Aktualne
° Archiwalne
Inne
Mienie Związku
Zarządzenia Przewodniczącego
Budżet
Opinie RIO
Oświadczenia
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwalne strona główna 

Archiwalne
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie gm. Koźmin Wlkp.
(działka nr 7,8,9,10,11).
 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-08-31 14:19:49 Informację zaktualizowano 2016-04-26 13:46:24, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie gm. Koźmin Wlkp.
(działka nr 12).
 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-08-31 14:20:44 Informację zaktualizowano 2016-04-26 13:45:45, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie, gm. Koźmin Wlkp.
(działki nr 13,14).
 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-08-31 14:21:48 Informację zaktualizowano 2016-04-26 13:44:49, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Wałkowie (gm. Koźmin
Wlkp.)
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 13:41:18 Informację zaktualizowano 2016-09-14 13:25:40, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie gm. Koźmin Wlkp.
(działka nr 7,8,9,10,11).
 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 13:08:22, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 13:08:48, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie gm. Koźmin Wlkp.
(działka nr 12).
 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 13:09:25, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 13:09:47, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w Wałkowie, gm. Koźmin Wlkp.
(działki nr 13,14).
 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 13:11:06, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-05 13:11:29, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni
Górnej Baryczy - Numer Sprawy ZGZGB.271.3.2.2011
 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 12:39:53, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Ogłoszenie o zamówieniu nr 155853 - 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 10:03:39, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 10:05:56, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Formularz oferty z załącznikami 2, 3, 4, 5, 7, 8
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 10:06:55, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Załącznik nr 1 do SIWZ ( przedmiar robót)
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 10:41:20, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Załącznik A do SIWZ ( projekt umowy)
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 10:42:53, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Załącznik B do SIWZ ( dokumentacja budowlana)
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 11:53:44, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Załącznik C do SIWZ ( STWiOR)
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 12:15:51, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Załącznik D do SIWZ ( wzór karty gwarancyjnej)
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 12:16:56, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Załącznik E do SIWZ ( decyzje o zamknięciu składowisk )
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 12:33:22, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Odpowiedzi na pytania zmiana treści SIWZ z dnia 15.06.11r.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 09:47:40, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Zmieniony załącznik A Projekt umowy
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 09:49:53, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ z dn_17_06_11
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 14:52:48, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Zmieniony formularz oferty z dn_17_06_11
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 14:54:31, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Załącznik A Projekt umowy_zmieniony z dn_17_06_11
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 14:56:41, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22 lipca 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 14:50:14, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 230424-2011
Data wprowadzenia informacji 2011-08-04 12:26:34, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.:
Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni
Górnej Baryczy - Numer Sprawy ZGZGB.271.2.2.2011
 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 12:43:45, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Ogłoszenie o zamówieniu nr 105553-2011
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 12:46:13, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 12:50:11, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 12:57:10, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 13:01:56, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Formularz oferty z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 13:04:01, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2011-05-09 15:06:11, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 14:48:06, wprowadzający: Marlena Różycka-Majchrzyk
wersja do druku