kontrast
A+ A-
Strona Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy: www.zgzgb.pl
 > 2017

2017

 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodnicząceo Zarządu Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:20:07 | Data modyfikacji: 2017-12-12 14:24:37.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-07-28 09:07:13 | Data modyfikacji: 2017-12-12 14:25:00.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:28:58 | Data modyfikacji: 2017-12-12 14:25:00.
Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:28:58
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
ul. ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Przewodniczący Zarządu
Julian Jokś
Kontakt:
Tel: (+48 62) 721-01-17
Fax: (+48 62) 721-01-17
e-mail: zgzgb@krotoszyn.pl