zgzgb.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy www.zgzgb.pl
Opinie RIO strona główna 

2017

 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodnicząceo Zarządu Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:20:07 | Data modyfikacji: 2017-12-12 14:24:37.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-07-28 09:07:13 | Data modyfikacji: 2017-12-12 14:25:00.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:28:58 | Data modyfikacji: 2017-12-12 14:25:00.

Zobacz:
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:28:58
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - zgzgb.bip.gmina.pl