zgzgb.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy www.zgzgb.pl
Zgromadzenie Związku > 2017 strona główna 

2017

Uchwały Zgromadzenia podjęte na XI posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 8 czerwca 2017 r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:01:25 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:38:36.
 
Uchwała nr 33/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za 2016 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:04:07 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:38:36.
 
Uchwała nr 34/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za 2016 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:07:42 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:38:36.
 
Uchwała nr 35/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na rok 2017

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:11:10 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:38:36.
 
Uchwała nr 36/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:29:48 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
 
Uchwała nr 37/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:35:06 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
 
Uchwała nr 38/XI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania likwidatora Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:37:24 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XII posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 26 lipca 2017 r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:40:11 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
 
Uchwała nr 39/XII/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 15:24:06 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XIII
posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 8
listopada 2017 r.
 
Uchwała nr 40/XIII/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ze spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania odpadów Sp. z o.o. poprzez zbycie udziału w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-07 15:30:17 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
Uchwały Zgromadzenia podjęte na XIV posiedzeniu
Zgromadzenia Związku w dniu 21 grudnia 2017 r.
 

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:30:05 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
 
Uchwała nr 41/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych pochodzących ze zbycia majątku Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:43:28 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
 
Uchwała nr 42/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na rok 2017

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:46:18 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
 
Uchwała nr 43/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:49:54 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
 
Uchwała nr 44/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr37/XI/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:52:10 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.
 
Uchwała nr 45/XIV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 39/XI/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Planu likwidacji Związku Gmin zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 15:00:28 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:31:49.

Zobacz:
   Członkowie
   Uchwały
Data wprowadzenia: 2017-12-29 15:00:28
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - zgzgb.bip.gmina.pl