zgzgb.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy www.zgzgb.pl
Opinie RIO strona główna 

2015

 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodnicząceo Zarządu Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 11:03:36.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-16 11:04:50.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:13:50.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na 2016 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:15:14.

Zobacz:
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:15:14
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - zgzgb.bip.gmina.pl