zgzgb.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy www.zgzgb.pl
Opinie RIO strona główna 

2014

 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:48:45.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodnicząceo Zarządu Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz informacja o stanie mienia i objaśnieniami

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:59:01.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:00:35.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na 2015 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:02:15.

Zobacz:
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:02:15
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - zgzgb.bip.gmina.pl