zgzgb.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy www.zgzgb.pl
Opinie RIO strona główna 

2013

 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy sprawozdaniu z wykonania budżetu Zwiazku za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-07 09:04:43.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2012

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-07 09:07:48.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-07 09:16:08.
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na 2014 rok

Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk | Data wprowadzenia: 2014-04-07 09:20:51.

Zobacz:
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2014-04-07 09:20:51
Opublikowane przez: Marlena Różycka-Majchrzyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - zgzgb.bip.gmina.pl